Vår vision

Vår vision och uppdrag

Vi vill föra samman kommuner, medborgare och leverantörer så att de digitala samhällstjänsterna kan nyttjas av alla. Vi vill koppla upp landsbygden mot det digitala samhället utan ekonomiskt bidrag och tillsammans se till att Sverige kommunicerar i världsklass.

Vår resa började när övriga aktörer på marknaden sa att det var omöjligt att bygga ut den digitala infrastrukturen utan enorma statliga stöd. Vi var dom som visade de andra aktörerna vägen. Nu står vi vid ett nytt vägskäl och vi är övertygade vi har knäckt nöten för hur vi ska digitalisera landsbygden utan stöd.

Vi vill skapa ett forum där ledande entreprenörer kan mötas, samarbeta och ta ansvar över den digitala utvecklingen. Vi vill skapa de bästa utvecklingsmöjligheterna för det digitala samhället. Vi menar att branschen behöver ny kreativitet och entreprenörsanda om Sverige ska fortsätta vara ledande i internationella sammanhang.

Vi lanserar därför konceptet Digital stad. Med engagemang, entreprenörsanda och kunskap bygger vi nu ut ort efter ort med fiber och arbetar efter modeller som är långsiktigt goda för kommuninvånare, kommun, ort och näringsliv.

Detta är vår vision!