Vår Infrastruktur

Vi ska genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimum krav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandstrategi

Regeringen presenterade i Sveriges nya bredbandsstrategi i december 2016. Strategin innehåller målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Regeringen har visionen ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. På kort sikt höjs målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.

På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden; tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – där ledordet är ”användning utan upplevd begränsning”. Hela Sverige omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

Kommuner

Stadsnätsbolaget tillhör koncernen Nätbolaget Holding Sverige AB. Tillsammans med samarbetspartners ombesörjer vi allt från planering till driftsättning och underhåll av fibernät. Idag har vi försett cirka 100 000 fastigheter i Sverige med fiber.

Kommuner Stockholm
utan ekonomisk stöd

Utan ekonomisk stöd

Stadsnätsbolaget grundades år 2009 och vi är stolta över att ha försett svenska hushåll med fiber utan ekonomisk stöd. Nu tar vi nästa steg i vår resa att digitalisera Sverige och visar för andra aktörer att det även går att bygga ut landsbygd och nya digitala samhällstjänster med samma förutsättningar.

Kommunikations-
operatörer

Stadsnätsbolaget samarbetar med tre olika kommunikationsoperatörer som i sin tur tillhandahåller tjänsteleverantörer i nätet. Vi värnar om den fria konkurrensen och vår affärsmodell bygger på att vara ett neutralt alternativ på marknaden som inte ägs av någon tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer är välkomna in i nätet förutsatt att de vill konkurrera på lika villkor, vilket är till stor fördel för konsumenterna. De kommunikationsoperatörer vi samarbetar med i dagsläget är Zitius, Open Universe och Öppna Stadsnät.

Kommunikationsoperatörer
Tjänsteleverantörer
Tjänsteleverantörer

Flera av tjänsteleverantörerna i vårt nät toppar svensk kvalitetsindex 2015 över nöjdast privatkunder i kategorierna digital-tv och bredband. Som bakgrund för studien mäts image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.