Om Stadsnätsbolaget

Stadsnätsbolaget tillhör koncernen Nätbolaget Holding Sverige AB. Tillsammans med samarbetspartners ombesörjer vi allt från planering till driftsättning och underhåll av fibernät. Idag har vi försett cirka 100 000 fastigheter i 19 olika kommuner med fiber.

Vår vision

Vår vision

Vi vill föra samman kommuner, medborgare och leverantörer så att de digitala samhällstjänsterna kan nyttjas av alla. Vi vill koppla upp landsbygden mot det digitala samhället utan ekonomiskt bidrag och tillsammans se till att Sverige kommunicerar i världsklass.

LÄS MER

Vår infrastruktur

Vi ska genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimum krav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

LÄS MER
Vår infrastruktur