Stadsnätsbolagets har försett över 100 000 hushåll med öppen och neutral infrastruktur

Som första privata aktör som på allvar 2008 satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från stadsnätsbolaget vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer. Infrastrukturen nyttjas …

Fiberinfrastruktur byggs ut till 5 800 hushåll i Göteborg

Merparten av alla svenska hushåll är uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör de byggtekniskt eller ekonomiskt svåra områdena såsom landsbygden, skärgårds- och stadsmiljöer. Ofta mindre kvarglömda områden där det varit svårt med tillstånd, markägare eller liknande. Stadsnätsbolaget har under 2018 arbetat med ett projekt i Göteborg och startar nu utbyggnaden till 5 800 hushåll i Göteborg. Projektet påbörjades för …

Fiberinfrastruktur byggs ut till 3 800 hushåll i Stockholms stad

I Stockholms stad är ca 90 procent av alla hushållen uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör landsbygden, skärgården samt de sista, byggtekniskt svåra objekten i Stockholms stad. Ofta mindre kvarglömda områden där det varit svårt med tillstånd, markägare eller liknande. Stadsnätsbolaget bygger under vår och sommar ut digital infrastruktur till 3 800 fastigheter inom Stockholms stad. Projektet påbörjades för …

Stadsnätsbolaget utbildar hela organisationen gällande Robust Fiber

Stadsnätsbolaget utbildar hela organisationen gällande Robust Fiber Stadsnätsbolaget har sedan 2008 byggt ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation. Bolagsgruppen var ett av de första privata initiativen gällande utbyggnad av digital infrastruktur till svenska hem och företag. Sedan länge har leveransdelen arbetat efter Robust Fiber men nu ska hela bolaget och dess leverantörer utbildas och certifieras. Allt från …

Stadsnätsbolaget hjälper byalag som vart utan stödpengar med att få ut fiber på landsbygden och skärgården i Sverige

Stadsnätsbolaget har byggt ut en av Sveriges största fiberinfrastrukturer under de senaste 10 åren och nu fortsätter arbetet fullt ut med att hjälpa landsbygden. Sista två åren har bolagsgruppen arbetat med att lära sig att hantera landsbygdsprojekt, precis på samma sätt som bolagsgruppen lärde sig 2008-2011 att hantera fiber till villor i tätorten. Nu kan äntligen utbyggnaden ta fart och …

Stadsnätsbolagets kommuner ligger i topp enligt PTS statistik

PTS statistik gällande utbyggnad av fiberinfrastruktur är glädjande nyheter för kommunerna där Stadsnätsbolaget etablerat sin verksamhet. På topp 15 listan är hela 7 st. kommuner som Stadsnätsbolaget byggt ut utan statliga eller kommunala bidragspengar.    Tyresö, Järfälla, Täby, Upplands Väsby, Salem, Danderyd, och Nacka ligger alla på topp 15 listan. Detta är kommuner där Stadsnätsbolaget för många år sedan startade …

Stadsnätsbolaget skriver samverkansavtal med Kungsörs kommun

Ett hundratal fastigheter ansluts med fiber när Stadsnätsbolaget bygger ett öppet stadsnät på landsbygden i Kungsör kommun. Stadsnätsbolaget har skrivit ett samverkansavtal med Kungsörs kommun. —Vi är jätteglada för detta samverkansavtal. Vi utför den här utbyggnaden av landsbygden i Kungsör utan något ekonomiskt stöd från kommunen eller Länsstyrelsen, men det här visar att kommunen stöttar oss och det är viktigt …

Stadsnätsbolaget uppgraderar
mobilmaster i Täby med fiber

Stadsnätsbolaget uppgraderar 15 mobilmaster i Täby kommun med fiber. Detta för att säkerställa att alla Täbys kommuninvånare ska kunna nyttja digitala tjänster även när de är utanför hemmet. Stadsnätsbolaget har ett öppet och neutralt fibernät som byggts ut till tusentals fastigheter i Täby vilket lett till att kommunen är bland de fiberrikaste kommunerna i Sverige. Nu ska kommunen även få …

Fiberutbyggnad på landsbygd utan stöd – Stadsnätsbolagets nya produkt

Bolagsgruppen Nätbolaget med grävföretaget Svensk Infrastruktur, nätoperatören ”Stadsnätsbolaget” och kommunikationsoperatören ”Öppna Stadsnät” bygger om sin struktur inför 2016. Nye vd:n i bolagsgruppen Stefan Tengvall, som tidigare varit vd på Ownit i vilket han skapade Sveriges nöjdaste bredbandskunder har tillsammans med ägare och styrelse antagit samma utmaning med Nätbolaget, allt för att bygga Sveriges ledande leverantör av fiber. Stefan Tengvall har …

Kommuner stockholm

Nya hemsidan för Stadsnätsbolaget är online

Nu är nya hemsidan för Stadsnätsbolaget uppe med en helt ny design. Vi är otroligt stolta över detta. Vi hoppas att ni tycker om den nya hemsidan lika mycket som vi gör. Under den här nyhetssektionen kommer ni kunna ta del av spännande nyheter från Stadsnätsbolaget så ett hett tips är att komma hit ofta eller att följa oss.