Stadsnätsbolaget uppgraderar 1185 fastigheter i Gävle med modern digital infrastruktur.

I Gävle kommer Stadsnätsbolaget bygga ut fiberinfrastruktur till ca 1185 hushåll och under 12 månader att investera drygt 14,5 miljoner kronor i Gävle kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen och ligger i linje med regeringens digitala agenda. Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och …

Telestationer stängs ned – Stadsnätsbolaget investerar 22,5mSEK och hjälper hushåll på landsbygden i Östhammar att få fiber

Föråldrade telestationer stängs ned runt om i Sverige, hushåll och företag riskerar att stå utan möjlighet till bra digital kommunikation. För många familjer och företag blir detta ett akut problem. Att bygga ut fiberinfrastruktur på landsbygden är kostsamt och komplext men Stadsnätsbolaget har under sina 10 år på marknaden byggt upp processer för att klara av dessa projekt. Nu senast …

Telestation stänger ner i Söderhamn – Stadsnätsbolaget investerar 16 mSEK och hjälper hushåll på landsbygden att få fiber.

  På landsbygden i Söderhamn kommer telestationer att stängas ned i sommar. Stadsnätsbolaget startade den 12 januari ett arbete med att försöka samla boende och markägare för att säkerställa att hushåll och företag får fiber under 2019. Samarbetet med markägare och boende har gått över förväntan och redan nu i mitten av februari är det klart att arbetet med etapp …

Stadsnätsbolaget uppgraderar 1240 hushåll i Kumla med modern digital infrastruktur.

I Kumla kommer Stadsnätsbolaget bygga fiber till 1240 hushåll och under 12 månader att investera drygt 21 miljoner kronor i Kumla kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen och ligger i linje med regeringens digitala agenda. Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur …

Stadsnätsbolaget investerar 10 miljoner i Finspång kommun och uppgraderar drygt 800 fastigheter med modern digital infrastruktur.

I Finspång kommer Stadsnätsbolaget bygga fiber till ca 800 hushåll och under 12 månader att investera drygt 10 miljoner kronor i Finspång kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda. Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral …

Stadsnätsbolaget uppgraderar drygt 1000 hushåll i Söderhamn med modern digital infrastruktur.

I Söderhamn kommer Stadsnätsbolaget bygga fiber till ca 1000 hushåll och under 12 månader att investera drygt 13 miljoner kronor i Söderhamn kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda. Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral …

Öppna Stadsnät Sverige AB blir ny kommunikationsoperatör i Östhammar Stadsnät

Öppna Stadsnät Sverige AB övertar avtal om kommunikationsoperatör i Östhammars kommun från Telenor Sverige AB. Överenskommelsen är gjord i samråd mellan Öppna Stadsnät och Telenor. Avtalet innebär att Öppna Stadsnät från och med årsskiftet 2018/19 blir kommunikationsoperatör för samtliga kunder som i dagsläget är anslutna till Östhammars stadsnät. Att Östhammars stadsnät väljer oss som kommunikationsoperatör är ett kvitto på att …

Stadsnätsbolaget uppgraderar 1200 hushåll i Alvesta med modern digital infrastruktur.

I Alvesta finns redan etablerade fiberaktörer men trots detta är det fortfarande stor efterfrågan från boende, och därför bygger Stadsnätsbolaget ut fiber till drygt 1200 hushåll i kommunen. Stadsnätsbolaget kommer under 12 månader att investera drygt 20 miljoner kronor i Alvesta kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med …

Stadsnätsbolagets har försett över 100 000 hushåll med öppen och neutral infrastruktur

Som första privata aktör som på allvar 2008 satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från stadsnätsbolaget vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer. Infrastrukturen nyttjas …

Fiberinfrastruktur byggs ut till 5 800 hushåll i Göteborg

Merparten av alla svenska hushåll är uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör de byggtekniskt eller ekonomiskt svåra områdena såsom landsbygden, skärgårds- och stadsmiljöer. Ofta mindre kvarglömda områden där det varit svårt med tillstånd, markägare eller liknande. Stadsnätsbolaget har under 2018 arbetat med ett projekt i Göteborg och startar nu utbyggnaden till 5 800 hushåll i Göteborg. Projektet påbörjades för …