Välfärd

För att välfärden ska kunna möta nya behov effektivt och med hög kvalitet måste skola och omsorg bli mer ändamålsorienterad och patientcentrerad. Flera andra sektorer har blivit effektivare och kundinriktade tack vare ny teknologi. Hälso- och sjukvårdssektorn har precis börjat utnyttja dessa fördelar. Den Digitala Staden bidrar till öppenhet, innovation och en förbättrad kvalitet och tillgänglighet för alla.

Utbildning och studier

Var fjärde svensk student läser på distans. Högskolor och universitet har under de senaste tjugo åren utökat sitt utbud av distansutbildningar för att möta befolkningens nya studievanor. Att studera på distans är ett smidigt sätt att införskaffa sig ny kunskap eftersom man är oberoende av tid och rum. Denna flexibla studieform ger alla en större möjlighet att få en högkvalitativ utbildning direkt i hemmet, oavsett var i Sverige man bor. I en digital stad försvinner de geografiska barriärerna och din drömutbildning ligger runt hörnet.

Utbildning och studier
Sjukvård

Sjukvård

Sveriges hälso- och sjukvårdssystem anses vara ett av de bästa i världen. Med ett föränderligt samhälle växer nya utmaningar och behov fram. Skiftet till en digital och även virtuell sjukvård har potential att inte bara modernisera sjukvårdssystemet, utan även förbättra kvalitet och tillgänglighet för alla. Den Digitala Staden är välfärdens hjärta.

Patienter kommer med tiden bli mer upplysta än tidigare, ha större förväntningar på vården och ställa högre krav. Hälso- och sjukvårdssektorn har bara börjat utnyttja fördelarna med digitaliserad sjukvård. Digital och virtuell vård handlar inte bara om kostnadsbesparingar, det innebär även en möjlighet att öka vårdens tillgänglighet och möta nya förväntningar på delaktighet, transparens och dialog.