Samhälle

Samhällets ansvar är att minska sociala skillnader och avståndet mellan landsbygd och stad. Den digitala staden kommer förbättra livskvaliteten, skapa tillgänglighet och förena hela kommunen.

Mobilmaster

Mobilmaster

De flesta inser behovet av mobilmaster, men få vill ha dem nära sitt hus. Los Angeles kommer att bli första staden i världen som kommer nyttja befintliga belysningsstolpar till att möta den växande efterfrågan på mobildata. Så kallade “Smart poles” kommer att möjliggöra mer datakapacitet då varje stolpe kommer att anslutas till kärnnätet via en fiberlänk.
Tanken är att komplettera befintliga stolpar med så små celler så att konsumenter kan få en starkare uppkoppling till deras hem. Detta kommer att ge en bredare mobil bredbandstäckning och öka kapaciteten hos trådlösa nätoperatörer.att ge en bredare mobil bredbandstäckning och öka kapaciteten hos trådlösa nätoperatörer.

Evenemang och offentliga platser

I en allt mer globaliserad värld är förväntningarna på kommunerna höga. En viktig konkurrensfördel är människovänliga stadsmiljöer med ett variationsrikt utbud av kultur- och nöjesliv. Mångsidigt utbud och rika upplevelser behöver innovativa platser. Det offentliga rummet kan bjuda på oändliga resurser av parker och torg så länge det finns förutsättningar. Via digital infrastruktur kan evenemang och individer koppla upp sig och dela olika aktiviteter tillsammans. Alltifrån lokala festivaler och idrottsevenemang för barn, ungdomar och vuxna behöver en digtala infrastruktur för både funktionalitet och i marknadsföringssyfte. Den Digitala Staden tar tillvara på det offentliga rummet och marknadsför staden för världen!

Evenemang och offentliga platser
Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Tillgången till parkeringsplatser har en stor inverkan på bilanvändningen och en utvecklad parkeringspolicy är ett sätt att påverka utvecklingen mot ett hållbart resande. Det finns därmed starka skäl att studera olika ekonomiska styrmedel vidare och noggrant värdera hur de påverkar tillgängligheten i regionen.

Carsharing

I den digitala staden är Carsharing ett enkelt helhetskoncept för den moderna människan som vill ha flexibilitet utan att äga en egen elbil. Via digitala tjänster får du tillgång till moderna bilpooler. Välja en elbil som passar bäst för tillfället, sätta sig bakom ratten och köra så länge de vill. Istället för att hämta och lämna på bestämda parkeringsplatser kan kunder hitta en elbil oavsett var i verksamhetsområdet man befinner sig. Den här flexibiliteten möjliggör enkelresor och minskar miljöpåverkan samtidigt som den leverera komfort. Den digitala staden matchar den urbana livsstilens behov och hjälper samtidigt till att minska trängseln i städerna.

Carsharing
P automater
P-automater

En möjlighet i den digitala staden är att man vid fulla parkeringsplatser kommer kunna reglera priserna och sänka parkeringstiden. Denna flexibilitet kommer ge en större tillgänglighet på parkeringsplatser men också göra det mer fördelaktigt att parkera på mindre besökta ställen. Den digitala staden är ett verktyg som kan hjälpa stadsplaneringen.

Stadsplanering

Staden Los Angeles är ett exempel hur data från biljettköp nyttjas som metod för att kartlägga trafikproblem. Det går att spåra var människor köper flest parkeringsbiljetter och därigenom se var trängseln är som störst. I Los Angeles har det gett givande resultat i deras stadsplanering.

Stadsplanering
Smarta hem

Smarta hem

Smartahem-lösningars målsättning är att via intelligenta säkerhets- och energisystem möjliggöra att spara energi till sitt hushåll och samtidigt förenkla husägarens vardag.

Husägaren ska kunna styra värme, larm, digitala lås och belysning m.m. via en applikation i mobiltelefonen. En normal familj kan sänka sin energianvändning med ungefär 10–15 procent med hjälp av nya lösningar. Ett exempel som ligger nära i tiden är ett system som kan ställa in så att temperaturen sänks med ett par grader varje gång larmet sätts på, eller att uppvärmingen alltid minskas på natten, mellan särskilda klockslag. Den digitala staden kopplar upp dessa funktioner och låter de kommunicera med varandra för att ge en ökad komfort och sparad energiförbrukning för hushållen.