Klimat och miljö

För att städerna ska uppnå sina miljömål måste samarbetet mellan invånarna, näringslivet och övriga aktörer fungera. Genom grön IT kan den Digital Staden minska vår miljöpåverkan och skapa en energieffektiv stad.

Kommunala transporter

Staden Nancy i Frankrike är ett exempel på hur data från biljettköp nyttjats för att kartlägga hur befolkningen åker i städerna. Med informationen kan man öka antalet bussavgångar på de sträckor som är fulla. I framtiden kan man visa användarna vilka linjer de kan ta. På så vis kan man undvika att för många åker med samma buss.

Kommunala transporter
Belysning

Belysning

Vad händer om lamporna på din gata visste när de skulle tändas och släckas? Tänk om kommunerna enkelt kunde kontrollera hur mycket energi som gatubelysningen använder och vilka som behöver repareras? Städer såsom London, Buenos Aires, m.fl. använder sig av “CityTouch” för att övervaka och kontrollera sin gatubelysning. Detta förenklar hanteringen, minskar energianvändningen och förbättrar belysningen i hela staden. Den Digitala Staden ökar förutsättningarna för att kommuner ska bli mer hållbara, mer effektiva och i slutändan skapa en attraktivare plats att leva och bo på.

Landsbygd

I kommunerna finns mycket stora skillnader mellan stad och landsbygd. Den digitala staden sammankopplar landsbygden med städerna. Vi vill vara den partnern som förser kommunens invånare med samma förutsättningar. I morgondagens samhälle är vi alla digitala.

Landsbygd