Ekonomisk utveckling – Näringsliv

Nyckeln till att stimulera marknaden är att ha lättillgängliga lösningar så att den kan frodas och nå sin fulla ekonomiska potential. Efterfrågan på bättre infrastruktur och tjänster ökar, samtidigt som den offentliga budgeten är under tryck. Den digitala staden ger verkliga möjligheter för stad, näringsliv och andra intressenter att skapa tillväxt och positiv utveckling.

Jämställdhet

Jämställdhet

Hushåll och företag måste ha goda möjligheter att använda elektroniska samhällstjänster och service via digital infrastruktur. Eftersom fler och fler tjänster i samhället blir digitala måste alla få samma möjligheter att koppla upp sig. En digital stad är en stad som är tillgänglig för alla.

Samhälle

Digital infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en positiv ekonomisk utveckling. Idag likställs den med förnödenheter såsom el och vatten. Digital teknik kommer leda till bättre offentliga tjänster för invånarna, bättre utnyttjande av resurser och mindre påverkan på miljön. Denna utveckling ställer dock nya krav mot kommunerna. Vi vill föra samman kommun, medborgare och leverantörer, så att alla kan nyttja digitala samhällstjänster.

Samhälle
Mångfald av företag

Mångfald av företag

Kommunerna har en viktig uppgift att främja ett gott företagsklimat så att företag kan möta den hårdnande konkurrensen, och att regionen förblir intressant för både nationella och internationella aktörer. Nyckeln för att accelerera denna process är att ha tillgång till en stark digital infrastruktur. Tillsammans ser vi till att Sverige kommunicerar detta i världsklass.

Enligt näringsministern Mikael Damberg (S) är digitalisering långsiktigt den viktigaste frågan för Sverige – det handlar om framtidens tillväxt och framtidens jobb. Därför har regeringen nyligen startat ett pilotprojekt ihop med Tillväxtverket. Projektet kallas Digilyft och handlar om att försöka nå ut till små och medelstora företag och få dem att förstå vilka möjligheter som finns i ett digitalt samhälle.

Turism

Turism är en viktig inkomstkälla för Sverige. Under 2014 ökade turismen med 12,5 procent och turismen fortsätter att öka. För att företagen ska kunna möta framtida turisters krav måste en anpassning till e-generationens användarbeteende ske. Denna generation kallas ”digital natives”, vilket innebär en generation som ständigt är uppkopplad och lever en stor del av sitt sociala liv online. Unga människor som är nyfikna, välutbildade och som börjar resandet framför datorn, är uppkopplade under resan och även kommunicerar online efteråt.

Den digitala staden är förberedd på framtida turisters behov.

Turism