Digital Stad – En stad för världen

Den digitala staden kommer förbättra livskvaliteten, konkurrenskraften och hållbarheten i våra kommuner. Vi vill bidra till att skapa ett kompromisslöst samhälle som är tillgängligt för alla.

Klimat och miljö

Klimat och Miljö

För att städerna ska uppnå sina miljömål måste samarbetet med invånarna, näringslivet och övriga aktörer fungera. Genom grön IT kan den digitala staden minska vår miljöpåverkan och skapa en energieffektiv stad.

LÄS MER

Ekonomisk Utveckling

Allt fler efterfrågar bättre infrastruktur och digitala tjänster. Digital Stad ger verkliga möjligheter för stad, näringsliv och andra intressenter att skapa tillväxt och positiv utveckling tillsammans.

LÄS MER
Ekonomisk utveckling
Välfärd

Välfärd

För att välfärden ska kunna möta nya behov effektivt och med hög kvalitet måste skola och omsorg bli mer ändamål- och patientcentrerad. Den digitala staden bidrar till öppenhet, innovation och en förbättrad kvalitet och tillgänglighet för alla.

LÄS MER
Samhälle

Samhällets ansvar är att minska sociala skillnader och avståndet mellan landsbygd och stad. Den digitala staden kommer förbättra livskvaliteten, skapa tillgänglighet och förena hela kommunen.

LÄS MER
Samhälle