Stadsnätsbolaget uppgraderar 1185 fastigheter i Gävle med modern digital infrastruktur.

I Gävle kommer Stadsnätsbolaget bygga ut fiberinfrastruktur till ca 1185 hushåll och under 12 månader att investera drygt 14,5 miljoner kronor i Gävle kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen och ligger i linje med regeringens digitala agenda. Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och …