Telestationer stängs ned – Stadsnätsbolaget investerar 22,5mSEK och hjälper hushåll på landsbygden i Östhammar att få fiber

Föråldrade telestationer stängs ned runt om i Sverige, hushåll och företag riskerar att stå utan möjlighet till bra digital kommunikation. För många familjer och företag blir detta ett akut problem. Att bygga ut fiberinfrastruktur på landsbygden är kostsamt och komplext men Stadsnätsbolaget har under sina 10 år på marknaden byggt upp processer för att klara av dessa projekt. Nu senast …