Stadsnätsbolaget utbildar hela organisationen gällande Robust Fiber

Stadsnätsbolaget utbildar hela organisationen gällande Robust Fiber Stadsnätsbolaget har sedan 2008 byggt ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation. Bolagsgruppen var ett av de första privata initiativen gällande utbyggnad av digital infrastruktur till svenska hem och företag. Sedan länge har leveransdelen arbetat efter Robust Fiber men nu ska hela bolaget och dess leverantörer utbildas och certifieras. Allt från …

Stadsnätsbolaget hjälper byalag som vart utan stödpengar med att få ut fiber på landsbygden och skärgården i Sverige

Stadsnätsbolaget har byggt ut en av Sveriges största fiberinfrastrukturer under de senaste 10 åren och nu fortsätter arbetet fullt ut med att hjälpa landsbygden. Sista två åren har bolagsgruppen arbetat med att lära sig att hantera landsbygdsprojekt, precis på samma sätt som bolagsgruppen lärde sig 2008-2011 att hantera fiber till villor i tätorten. Nu kan äntligen utbyggnaden ta fart och …