Robust fiber

Robust fiber är en branschstandard som upprättats med minimikrav för fiberförläggning och installation upprättad utav en oberoende orginisation.
Läs mer om Robust fiber

Klimat och miljö
Klimat och miljö

Klimat och Miljö

För att städerna ska uppnå sina miljömål måste samarbetet mellan invånarna, näringslivet och övriga aktörer fungera. Genom grön IT kan den Digitala Staden minska vår miljöpåverkan och skapa en energieffektiv stad.

Samhälle

Samhällets ansvar är att minska sociala skillnader och avståndet mellan landsbygd och stad. Den digitala staden kommer förbättra livskvaliteten, skapa tillgänglighet och förena hela kommunen.

Samhälle
Välfärd

Välfärd

För att välfärden ska kunna möta nya behov effektivt och med hög kvalitet måste skola och omsorg bli mer ändamålsorienterad och patientcentrerad. Flera andra sektorer har blivit effektivare och kundinriktade tack vare ny teknologi. Hälso- och sjukvårdssektorn har precis börjat utnyttja dessa fördelar. Den Digitala Staden bidrar till öppenhet, innovation och en förbättrad kvalitet och tillgänglighet för alla.

Ekonomisk utveckling

Nyckeln till att stimulera marknaden är att ha lättillgängliga lösningar så att den kan frodas och nå sin fulla ekonomiska potential. Efterfrågan på bättre infrastruktur och tjänster ökar, samtidigt som den offentliga budgeten är under tryck. Den digitala staden ger verkliga möjligheter för stad, näringsliv och andra intressenter att skapa tillväxt och positiv utveckling.

Ekonomisk utveckling

Vår Vision

Vi vill föra samman kommuner, medborgare och leverantörer så att de digitala samhällstjänsterna kan nyttjas av alla. Vi vill koppla upp landsbygden mot det digitala samhället utan ekonomiskt bidrag och tillsammans se till att Sverige kommunicerar i världsklass.

Vår vision

Vår Infrastruktur

Stadsnätsbolaget tillhör koncernen Nätbolaget Holding Sverige AB. Tillsammans med samarbetspartners ombesörjer vi allt från planering till driftsättning och underhåll av fibernät. Idag har vi försett cirka 100 000 fastigheter i 19 olika kommuner med fiber.

Vår infrastruktur

Sysselsätter
0
inom koncernen
Antal totalt grävda
0
meter
Antal försedda
0
fastigheter
Antal försedda
0
fastigheter per dag